Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Dołącz do nas na Facebooku

Szybki kontakt

509 02 05 05
biuro@grafnet.eu

Czynne:

pn-pt 8.00 - 16.00

sobota: nieczynne

Niedziele i Święta nieczynneInformacje


Niektóre loga na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firm. Zamawiając takie logo zleceniodawca wskazuje, że ma prawo do jego zlecenia, wykonania i jest upoważniony do jego używania. Wszystkie logotypy i znaki firmowe oraz handlowe użyte na naszych stronach mają charakter informacyjny i przedstawiają nasze możliwości oraz ceny za wykonanie takiej usługi.

Wszystkie naklejki znajdujące się na stronie wykonujemy po złożeniu zamówienia, dodając do koszyka naklejki zlecasz usługę na jej wykonanie. Nie posiadamy gotowych naklejek, a dysponujemy jedynie wzorami które kiedyś zostały nam już zlecone do wykonania.

Koszty wysyłki

InPost

15 zł - Paczkomat (przedpłata)

17 zł - przedpłata na konto

20 zł - za pobraniem

 

 

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.grafnet.eu (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników oraz zamawiających w sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkowników i zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie sklepu internetowego www.grafnet.eu, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki. 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od zamawiających w sklepie internetowym jest sprzedający, tj. Pan Grzegorz Kozioł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ KOZIOŁ STUDIO REKLAMOWO PROJEKTOWE GRAFNET pod adresem: Zakrzów 50, 32-003 Podłęże, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 679-249-63-55, REGON 356709027. Zbiór danych osobowych klientów Grafnet został zgłoszony do GIODO - nr zgłoszenia 50510716, zbiór danych osobowych odbiorców newslettera Grafnet został zgłoszony do GIODO – nr zgłoszenia 50520716. 1. Użytkownik sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:

 

   1. dokonanie zamówienia bez rejestracji – użytkownik dokonuje zamówienia towarów w sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania konta zamawiającego (tzw. szybkie zamówienie) podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP lub PESEL. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy zamówienia;

 

   1. dokonanie zamówienia z rejestracją – zamawiający dokonuje zamówienia towarów i rejestruje się zakładając konto zamawiającego w sklepie internetowym. Dokonując rejestracji zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy zamawiający chce, aby zostały wystawiane faktury dokumentujące zakupy towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja konta zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez zamawiającego dane są pobierane do nowego zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy zamówienia. 1. Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji konta zamawiającego lub składania zamówienia, bądź też wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na stronie sklepu internetowego, dopisać się do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego. 1. Zarejestrowany zamawiający sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę sklepu internetowego weryfikując się na stronie poprzez podanie loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie hasła. Zalecane jest, aby hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. 1. Dane osobowe zamawiających w sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży. 1. W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych towarach w sklepie internetowym. 1. Dane osobowe zarejestrowanych zamawiających sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do konta zamawiającego za pomocą loginu i hasła na stronie Sklepu internetowego, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze sprzedającym.

 

 1. Zamawiający ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze sprzedającym telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie sklepu internetowego. 1. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera sklepu internetowego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, bezpośrednio kontaktując się ze sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie sklepu internetowego. 1. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, loginu, czy hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych użytkownika w innym miejscu niż strona sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. 1. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe zamawiających i subskrybentów newslettera sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem. 1. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie sprzedającego o korzystaniu z jego konta zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez zamawiającego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego. 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone konto zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego. 1. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego i wiąże się dla sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego użytkownika z bazy klientów sklepu internetowego i/lub bazy odbiorców newslettera.

 

 1. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do umów sprzedaży, nie zmienia treści umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.